โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งข่าวเสียงตามสายในโรงเรียน

ครูอาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อแจ้งข่าวให้ประกาศเสียงตามสายได้ค่ะ

เราจะบริการประกาศตามหลังเสียงออดนะคะ แต่หากเป็นเรื่องด่วนจะประกาศให้ระหว่างเวลาสอนค่ะ

ดาวน์โหลดไฟล์

 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่