โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ (Roadshow)นักเรียนผู้มีความสมารถพิเศษด้านทัศนศิลป์

 เมือวันที่ 7-8 มกราคม 2560  ครูประฑีป  แก้วพิมพ์ และเด็กชายอัลฮาดิซ แซะเด็ง ม.2/4 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการ((Roadshow) แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์   ใน 4 ภูมิภาค ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดงสงขลา

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่