โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2556 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  และการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี ผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้ เด็กหญิงฟารีดา  แวหะมะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท  นางสาวรัตยา  ไชยชนะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และนายศิริวิชญ์ เตียวิเศษ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลายพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่