โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ (กลุ่มสาระฯภาษาไทย)

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559 ผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้

1) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3

2) รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

3) รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

4) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.4

 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่