โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานจัดจ้างต่อเติมผนังห้องกระจกอลูมิเนียม

งานจัดจ้างต่อเติมผนังห้อง การเจาะผนัง ติดตั้งประตูและกั้นห้องภายในสำนักงาน

อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล (อาคารเรียน ๖)

วงเงิน ๑๗๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่