โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดจ้างงานก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ

งานจัดจ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ (ด้านหน้าอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕-ก

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วงเงิน 1,145,700 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่