โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ๔ แบบ ๓๑๘ พ และ อาคารเกษตร

งานจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน ๔ แบบ ๓๑๘ พ และ อาคารเกษตร

(งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา , มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วงเงิน  396,600 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่