จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางสาขาฟิสิกส์

จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (วิทยาศาสตร์) ทางสาขาฟิสิกส์  จำนวน ๒ รายการ

    1. ชุดทดลองการตกแบบอิสระ       จำนวน  ๖  ชุด

    2. ชุดทดลองรางลม                      จำนวน  ๖  ชุด

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊กที่นี่