โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องดนตรีและจัดจ้างตัดชุดวงโยธวาทิต

จ้างซ่อมแซมเครื่องดนตรีและจ้างตัดชุดวงโยธวาทิต  ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียน

กิจกรรมที่ ๑  ซ่อมเครื่องดนตรี  จำนวน ๑๐  รายการ (๒๔ ชิ้น)

กิจกรรมที่ ๒  จ้างตัดชุดวงโยธวาทิต

งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

 

 

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่