โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดจ้างงานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคาร (อาคารโรงฝึกงานไม้-คหกรรม , อาคารเรียน 6)

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคาร (อาคารโรงฝึกงานไม้-คหกรรม , อาคารเรียน ๖ แบบ ๒๑๖ ล)

อาคารโรงฝึกงานไม้-คหรรม (รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา ฝ้าเพดาน)

อาคารเรียน ๖ แบบ ๒๑๖ ล (งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒" x ๑๒")

ตามแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วงเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท

 

 

ดังรายละเอียดที่แนบ  คลิ๊กที่นี่

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่