โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดจ้างขนส่งรถบัสพัดลม ขนาด ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน

งานจัดจ้างขนส่งรถบัสพัดลม ขนาด ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน

เพื่อเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือรัตนสาร  จังหวัดสงขลา

ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑  รวม ๓ วัน

 

รายละเอียด  ดังแนบ

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่