ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่