โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มงานพัสดุ(ทดลอง)

แบบฟอร์มงานพัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ (ทดลอง)

อบรมพัฒนาการลงข่าวสารเว็บไซต์โรงเรียน

วันที่ 12 มกราคม 2560

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่