โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10

อยากรู้ไหม เด็กทันตะใช้ชีวิตยังไง … พบกับคำตอบได้ที่

 

“ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10”

 

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

 

วันที่จัดค่าย

18-19 มีนาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

16 มกราคม 2560

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

650 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก (รอประกาศรายชื่อก่อน))

สถานที่จัดค่าย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย

สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรงสาขาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เตรียมเปิดรับตรง  "สาขาเอเชียศึกษา"

-  รับจำนวน  200  คน

-  ใช้ GAT และ O-NET 3 วิชา

-  รับสมัครสมัครตั้งแต่  18  เม.ย .-  24 พ.ค. 60

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://goo.gl/ZNxbM0

 

สมัครทางนี้  <<<

 

โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

 

โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560
1. โครงการทายาทศิษย์เก่า
2. โครงการทายาทผู้ประกอบการ
3. โครงการผู้มีศักยภาพทางด้านผู้นำ
————ขั้นตอนการสมัคร————

ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รับตรง)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560


* link : http://www2.ba.cmu.ac.th/newstudent/

http://www2.ba.cmu.ac.th/newstudent/

สำหรับ ม.3 โควตาเรียนดี ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 สาขาเครื่องกล และสาขาโยธา (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)

วิทยาลัยเทคโนโลยรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดสอบโครงคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2560  สาขาเครื่องกล  และสาขาโยธา  (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)

-  สอบคัดเลือกด้วยวิธีการของมหาวิทยาลัย  (สอบข้อเขียน + สัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ))

-  สาขาเครื่องกล  15  คน

-  สาขาโยธา  15  คน

-  รับสมัคร ระหว่างวันที่  9 - 13  มกราคม  2560

-  ค่าสมัคร  300 บาท/คน

-  ประกาศผลการคัดเลือก  8  กุมภาพันธ์  2560  ทาง http://school.quota-cit.com 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่