โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

 

โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560
1. โครงการทายาทศิษย์เก่า
2. โครงการทายาทผู้ประกอบการ
3. โครงการผู้มีศักยภาพทางด้านผู้นำ
————ขั้นตอนการสมัคร————

ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รับตรง)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560


* link : http://www2.ba.cmu.ac.th/newstudent/

http://www2.ba.cmu.ac.th/newstudent/

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่