โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อเพิ่มพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ.2559  นายจุมพล  ทองใหม่  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัปัตตานี   รับโล่เกียรติคุณจากสภาองค์การเด็กและเยาวชนฯ ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด   พร้อมด้วยนำทีมงานแนะแนว  และนักเรียนตัวแทนโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันการผลิตสื่อการค้ามนุษย์ในรูปแบบการสร้างแผ่นพับ และการสร้างโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด มาเผยแพร่และนำเสนอผลงาน  ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่