โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560  "โครงการเพชรในตม"  เพื่อศึกษาต่อสาขา  "วิชาการประถมศึกษา  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5ปี)"  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-  รับจำนวนทั้งหมด 45 คน (สำหรับเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี  รับจำนวน  5 คน)

-  รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม  -  23 กุมภาพันธ์  2560

-  ใช้ผลการสอบ  GAT/PAT  ประจำปีการศึกษา 2560

 

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://admission.swu.ac.th 

 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่