โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับ ม.3 โควตาเรียนดี ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 สาขาเครื่องกล และสาขาโยธา (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)

วิทยาลัยเทคโนโลยรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดสอบโครงคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2560  สาขาเครื่องกล  และสาขาโยธา  (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)

-  สอบคัดเลือกด้วยวิธีการของมหาวิทยาลัย  (สอบข้อเขียน + สัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ))

-  สาขาเครื่องกล  15  คน

-  สาขาโยธา  15  คน

-  รับสมัคร ระหว่างวันที่  9 - 13  มกราคม  2560

-  ค่าสมัคร  300 บาท/คน

-  ประกาศผลการคัดเลือก  8  กุมภาพันธ์  2560  ทาง http://school.quota-cit.com 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่