โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันการเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ขอแสดงความยินดี  

นายราชภัฏ เฟื่องฟู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท

จากการแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.๔-๖ ในรอบระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ 

จัดโดยสถาบันภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดชลบุรี

 

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 5

ด้วยแผนกวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับศูนย์เกาหลีศึกษา ( THE ACADAMY OF KOREAN STUDIES ) จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาเกาหลีให้แก่นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมค่าย    ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )

 

 

การแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์

                ครูพิชญา  เหล่าเจริญสุข และครูอัยซะห์  วาเตะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวอามีฌาร์   วาจิ                 ม.5/1

2. นางสาวกนกพร   จองเดิม               ม.5/2

3. นางสาวธัญญาเรศ  ประทุมเทศ ม.4/1

4. นางสาวนาตาชา   หมัดมูซา            ม.4/2

5. นายอัฟฟาน      แวมง                      ม.4/2

เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2559 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

 

 

กิจกรรมOPEN HOUSE วิทยาศาสตร์

เบญจมฯ OPEN HOUSE’58 ครั้งที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเบญจมฯOPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมีการจัดซุ้มแสดงผลงานวิชาการ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์  และมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย มีนักเรียชั้นนประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่