โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 5

ด้วยแผนกวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับศูนย์เกาหลีศึกษา ( THE ACADAMY OF KOREAN STUDIES ) จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาเกาหลีให้แก่นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมค่าย    ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )

 

 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่