การแข่งขันการเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ขอแสดงความยินดี  

นายราชภัฏ เฟื่องฟู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท

จากการแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.๔-๖ ในรอบระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ 

จัดโดยสถาบันภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดชลบุรี