รางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

          เมื่อวันนี้ 15 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โมเดิร์นไนน์การ์ตูน ร่วมกับ กลุ่ม ปตท.ได้จัดการประกวด สิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี4” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียน เด็กชายกิจการ พระไพรี ม.1/1 เข้าร่วมการประกวดดังกล่าว และได้รับรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้การฝึกซ้อมของนายประฑีป แก้วพิมพ์ อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ 30,000 กว่าผลงาน คัดเหลือ 100 ผลงาน จาก 100 ผลงาน คัดเหลือ 10 ผลงาน ได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าวันที่ 15-21 ตุลาคม 2559