พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

     ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เวลา 8.30 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีนายจุมพล ณ สมาน รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานและร่วมกับผู้กำกับลูกเสือระดับม.1 ประดับอินทนู ให้กับลูกเสือและเนตรนารี ชั้นม.1