โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายจุมพล  ทองใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และ ลูกเสือ - เนตรนารี  โดยรำลึกถึง วันมหาธีรราชเจ้า ซึ่ง ตรงกับสมัยของสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มการลูกเสือเป็นครั้งแรก ปัจจุบันได้มีกิจกรรมลูกเสือ และกองเสือป่า เพื่อใช้เป็นกำลังของทหาร และให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่น มีการริเริ่มใช้นามสกุล คำนำหน้า นาย นางสาวขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาได้มีการใช้ธงรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลาง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า ประเทศไทยควรจะมี ธงประจำชาติ พระองค์จึงทรงใช้ธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติ และทรงดำเนินงานด้านการประปา ต่อจากพระ ราชบิดา รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้มีการสร้างโรงพยาบาล ทรงฝึกให้ประชาชนได้รู้จักการออมทรัพย์ โดยจัดตั้งธนาคารออมสิน และ ประกาศกฏมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ ทรงมีพระราชนิพนธ์หนังสือไทย ทรงเป็นบุรุษหนังสือไทย หนังสือพิมพ์ นักปกครอง นักการศึกษา และ นักศาสนาด้วย และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เสมอภาคทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งทหารเข้าร่วมสงคราม จนพระองค์ได้ถูก ขนานนามว่า '' สมเด็จมหาธีรราชเจ้า '' พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ชาวไทย จึงถือว่าเป็นวันมหาธีรราชเจ้า

   
   
   

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่