กิจกรรมอ่านสร้างสุขยกกำลังสุข

ห้องสมุด กิจกรรมงาน3ดี

ครูบรรณารักษ์นำนักเรียนยุวบรรณารักษ์ไปอบรมการทำกิจกรรม อ่านสร้างสุขยกกำลังสุข ที่อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่22-24 กรกฎาคม 2559 

a href="/2016/images/library/member.jpg" target="_bla SHOW MORE nk">คลิ๊กที่นี่

SHOW MORE