โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66

ณ จังหวัดระนอง สรุปผลโดยภาพรวมดังนี้

                                      1023

>>> รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค และเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ
1. การพูดเพื่ออาชีพญี่ปุ่น ม.1-3 ชนะเลิศที่ 1 (อ.เกรียงชัย)
2. การพูดเพื่ออาชีพเกาหลี ม.4-6 (อ.พัชรี)
3. ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 (อ.เกรียงชัย, อ.Jeorge)
4. วาดภาพระบายสี ม.1-3 (อ.ประฑีป)
5. การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 (อ.เกรียงชัย)
6. โครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 (อ.เกรียงชัย)

>>รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
1. คณิตคิดเร็ว ม.1-3 (อ.โฑวัฒน์)
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 (อ.ภทรวรรษ)
3. เพลงคุณธรรม ม.1-3 (อ.เมืองปาย, อ.วริสา)
4. มารยาทไทย ม.1-3 (อ.อรสินี, อ.อรทิพย์)
5. เพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.1-3 (อ.เฉลิมชัย)
6. สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 (อ.เกรียงชัย)
7. การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 (อ.นิภาพร)
8. ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด ม.4-6 (อ.เสงี่ยม, อ.ยินดี)
9. เพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3 (อ.เฉลิมชัย)
10. เพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3 (อ.เฉลิมชัย)
11. อาหารคาว จานเดียว อาหารหวาน ม.4-6 (อ.เสงี่ยม, อ.ยินดี)
12. กวีเยาวชน กาพย์ยานี 11 ม.1-3 (อ.ละใม, อ.นารี)
13. เพลงคุณธรรม ม.4-6 (อ.เมืองปาย, อ.นัฐวุฒิ)
14. ไทยลูกกรุงชาย ม.4-6 (อ.เฉลิมชัย)
15. เพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.4-6 (อ.เฉลิมชัย)
16. อาหาร น้ำพริก ผักสด ม.1-3 (อ.เสงี่ยม, อ.ยินดี)
17. เพลงลูกทุ่งหญิง ม.4-6 (อ.เฉลิมชัย)

15541248 1901338770085683 2251412921417753414 n

>> รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-6 (อ.พิชญา)
2. หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 (อ.โฑวัฒน์)
3. เพลงไทยลูกกรุงชาย ม.1-3 (อ.เฉลิมชัย)
4. ปริศนาสร้างสรรค์ วรรณคดีไทย ม.1-3 (อ.บุญญฤทธิ์)
5. Sci-show ม.1-3 (อ.ภทรวรรษ)
6. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 (อ.ประฑีป)
7. ลายเส้น ม.4-6 (อ.ประฑีป)
8. สุนทรพจน์จีน ม.4-6 (อ.นิภาพร)
9. สุนทรพจน์ญี่ปุ่น ม.4-6 (อ.เกรียงชัย)
10. การพูดอาชีพภาษาจีน ม.4-6 (อ.หรงเจิน)

15578740 1901338816752345 4037920172088894239 n

>> รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
1. เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 (อ.ประฑีป)
2. หุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 (อ.โฑวัฒน์)
3. มารยาทไทย ม.4-6 (อ.อรสินี, อ.อรทิพย์)
4. อ่านตาม PISA ม.1-3 (อ.บุญญฤทธิ์)
5. โครงงานวิทยาศาสตร์ ทดลอง ม.1-3 (อ.ภทวรรษ)
6. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ม.1-3 (อ.สุนธีราภรณ์, อ.อารัตสะ)
7.โครงงานวิทยาศาสตร์ ทดลอง ม.4-6 (อ.แสงเดือน)
8. ปริศนาไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 (อ.ละใม, อ.นิหัสลัง)

 15697928 1901338766752350 6157853795516296096 n

>> เข้าร่วมเเข่งขัน
1. ภาพจิตกรรมไทยเอกณรงค์ ม.1-3 (อ.บุญส่ง)
2. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ (อ.สุนธีราภรณ์, อ.อารัตสะ)
3. อากาศยานบรรทุกสัมภาระ ม.4-6 (อ.อิสลามียะห์, อ.มะกอเซ็ง)
4. โครงงานคณิต สร้างทฤษฎี ม.4-6 (อ.สุลายมาน)

2

 

แนบไฟล์

 

 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่