การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66

ณ จังหวัดระนอง สรุปผลโดยภาพรวมดังนี้

                                      1023

>>> รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค และเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ
1. การพูดเพื่ออาชีพญี่ปุ่น ม.1-3 ชนะเลิศที่ 1 (อ.เกรียงชัย)
2. การพูดเพื่ออาชีพเกาหลี ม.4-6 (อ.พัชรี)
3. ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 (อ.เกรียงชัย, อ.Jeorge)
4. วาดภาพระบายสี ม.1-3 (อ.ประฑีป)
5. การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 (อ.เกรียงชัย)
6. โครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 (อ.เกรียงชัย)

>>รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
1. คณิตคิดเร็ว ม.1-3 (อ.โฑวัฒน์)
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 (อ.ภทรวรรษ)
3. เพลงคุณธรรม ม.1-3 (อ.เมืองปาย, อ.วริสา)
4. มารยาทไทย ม.1-3 (อ.อรสินี, อ.อรทิพย์)
5. เพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.1-3 (อ.เฉลิมชัย)
6. สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 (อ.เกรียงชัย)
7. การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 (อ.นิภาพร)
8. ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด ม.4-6 (อ.เสงี่ยม, อ.ยินดี)
9. เพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3 (อ.เฉลิมชัย)
10. เพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3 (อ.เฉลิมชัย)
11. อาหารคาว จานเดียว อาหารหวาน ม.4-6 (อ.เสงี่ยม, อ.ยินดี)
12. กวีเยาวชน กาพย์ยานี 11 ม.1-3 (อ.ละใม, อ.นารี)
13. เพลงคุณธรรม ม.4-6 (อ.เมืองปาย, อ.นัฐวุฒิ)
14. ไทยลูกกรุงชาย ม.4-6 (อ.เฉลิมชัย)
15. เพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.4-6 (อ.เฉลิมชัย)
16. อาหาร น้ำพริก ผักสด ม.1-3 (อ.เสงี่ยม, อ.ยินดี)
17. เพลงลูกทุ่งหญิง ม.4-6 (อ.เฉลิมชัย)

15541248 1901338770085683 2251412921417753414 n

>> รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-6 (อ.พิชญา)
2. หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 (อ.โฑวัฒน์)
3. เพลงไทยลูกกรุงชาย ม.1-3 (อ.เฉลิมชัย)
4. ปริศนาสร้างสรรค์ วรรณคดีไทย ม.1-3 (อ.บุญญฤทธิ์)
5. Sci-show ม.1-3 (อ.ภทรวรรษ)
6. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 (อ.ประฑีป)
7. ลายเส้น ม.4-6 (อ.ประฑีป)
8. สุนทรพจน์จีน ม.4-6 (อ.นิภาพร)
9. สุนทรพจน์ญี่ปุ่น ม.4-6 (อ.เกรียงชัย)
10. การพูดอาชีพภาษาจีน ม.4-6 (อ.หรงเจิน)

15578740 1901338816752345 4037920172088894239 n

>> รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
1. เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 (อ.ประฑีป)
2. หุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 (อ.โฑวัฒน์)
3. มารยาทไทย ม.4-6 (อ.อรสินี, อ.อรทิพย์)
4. อ่านตาม PISA ม.1-3 (อ.บุญญฤทธิ์)
5. โครงงานวิทยาศาสตร์ ทดลอง ม.1-3 (อ.ภทวรรษ)
6. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ม.1-3 (อ.สุนธีราภรณ์, อ.อารัตสะ)
7.โครงงานวิทยาศาสตร์ ทดลอง ม.4-6 (อ.แสงเดือน)
8. ปริศนาไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 (อ.ละใม, อ.นิหัสลัง)

 15697928 1901338766752350 6157853795516296096 n

>> เข้าร่วมเเข่งขัน
1. ภาพจิตกรรมไทยเอกณรงค์ ม.1-3 (อ.บุญส่ง)
2. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ (อ.สุนธีราภรณ์, อ.อารัตสะ)
3. อากาศยานบรรทุกสัมภาระ ม.4-6 (อ.อิสลามียะห์, อ.มะกอเซ็ง)
4. โครงงานคณิต สร้างทฤษฎี ม.4-6 (อ.สุลายมาน)

2

 

แนบไฟล์