โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด Click

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะวิทยาศาสตร์

ค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะวิทยาศาสตร์

                ครูประพันธ์   จองเดิม และครูซารีม๊ะ   ยามู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เข้าค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่