การอบรมฟีฟ่า ฟอร์เฮลล

 กระทรวงศึกษาธิการรวมกับสมาคมฟุตบอลเปฺิดอบรมครูพลศึกษา ณ. กกท