โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมOPEN HOUSE วิทยาศาสตร์

เบญจมฯ OPEN HOUSE’58 ครั้งที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเบญจมฯOPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมีการจัดซุ้มแสดงผลงานวิชาการ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์  และมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย มีนักเรียชั้นนประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่