กิจกรรมOPEN HOUSE วิทยาศาสตร์

เบญจมฯ OPEN HOUSE’58 ครั้งที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเบญจมฯOPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมีการจัดซุ้มแสดงผลงานวิชาการ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์  และมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย มีนักเรียชั้นนประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย