โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์

                ครูพิชญา  เหล่าเจริญสุข และครูอัยซะห์  วาเตะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวอามีฌาร์   วาจิ                 ม.5/1

2. นางสาวกนกพร   จองเดิม               ม.5/2

3. นางสาวธัญญาเรศ  ประทุมเทศ ม.4/1

4. นางสาวนาตาชา   หมัดมูซา            ม.4/2

5. นายอัฟฟาน      แวมง                      ม.4/2

เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2559 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

 

 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่