โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมฟีฟ่า ฟอร์เฮลล

 กระทรวงศึกษาธิการรวมกับสมาคมฟุตบอลเปฺิดอบรมครูพลศึกษา ณ. กกท

 

 

ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2016

เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ.2559 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2016 ขึ้น ณ สวนประวัติศาสตร์    พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้  การสื่อสารความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงความรู้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  ช่วยฝึกฝน  และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง  อีกทั้งยังฝึกการอยู่ร่วมกัน  การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้อีกด้วย

 

 

 

         

 

 

 

  

 

 

 

>>ดาวน์โหลดใบกิจกรรม

>>เทคนิคการคิดเลขเร็ว

https://youtu.be/t3LK7g9Cme4

คณะครูร่วมงานศพมารดานักเรียนและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

คณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ไปร่วมงานศพมารดาของเด็กหญิงไขนภา พรหมจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคไต พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
ในการนี้ทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์นักเรียนและครูทุกท่านได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดังกล่าว

 

ค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะวิทยาศาสตร์

ค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะวิทยาศาสตร์

                ครูประพันธ์   จองเดิม และครูซารีม๊ะ   ยามู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เข้าค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่