โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประวัติโรงเรียน เขียนโดย Super User 1009
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย Super User 678
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย Super User 643
ปรัชญาโรงเรียน เขียนโดย Super User 654
คำขวัญโรงเรียน เขียนโดย Super User 678
สัญลักษณ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 615
สีประจำโรงเรียน เขียนโดย Super User 660
อัตลักษณ์ เขียนโดย Super User 637
เอกลักษณ์ เขียนโดย Super User 643