โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประวัติโรงเรียน เขียนโดย Super User 352
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย Super User 252
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย Super User 230
ปรัชญาโรงเรียน เขียนโดย Super User 237
คำขวัญโรงเรียน เขียนโดย Super User 254
สัญลักษณ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 245
สีประจำโรงเรียน เขียนโดย Super User 232
อัตลักษณ์ เขียนโดย Super User 208
เอกลักษณ์ เขียนโดย Super User 220