โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประวัติโรงเรียน เขียนโดย Super User 735
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย Super User 505
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย Super User 468
ปรัชญาโรงเรียน เขียนโดย Super User 480
คำขวัญโรงเรียน เขียนโดย Super User 505
สัญลักษณ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 465
สีประจำโรงเรียน เขียนโดย Super User 478
อัตลักษณ์ เขียนโดย Super User 458
เอกลักษณ์ เขียนโดย Super User 459