โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประวัติโรงเรียน เขียนโดย Super User 422
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย Super User 292
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย Super User 268
ปรัชญาโรงเรียน เขียนโดย Super User 277
คำขวัญโรงเรียน เขียนโดย Super User 292
สัญลักษณ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 281
สีประจำโรงเรียน เขียนโดย Super User 269
อัตลักษณ์ เขียนโดย Super User 246
เอกลักษณ์ เขียนโดย Super User 264