โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประวัติโรงเรียน เขียนโดย Super User 888
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย Super User 600
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย Super User 565
ปรัชญาโรงเรียน เขียนโดย Super User 579
คำขวัญโรงเรียน เขียนโดย Super User 599
สัญลักษณ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 534
สีประจำโรงเรียน เขียนโดย Super User 575
อัตลักษณ์ เขียนโดย Super User 549
เอกลักษณ์ เขียนโดย Super User 551