โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประวัติโรงเรียน เขียนโดย Super User 570
วิสัยทัศน์ (Vision) เขียนโดย Super User 391
พันธกิจ (Mission) เขียนโดย Super User 357
ปรัชญาโรงเรียน เขียนโดย Super User 371
คำขวัญโรงเรียน เขียนโดย Super User 395
สัญลักษณ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 385
สีประจำโรงเรียน เขียนโดย Super User 366
อัตลักษณ์ เขียนโดย Super User 349
เอกลักษณ์ เขียนโดย Super User 350