โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

วิทยาศาสตร์

   

นายประพันธ์ จองเดิม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

   

นางสาวแวอามีนะห์  แปเฮาะอีเล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนันต์   ทองสอง

ครุชำนาญการ

นางสุจิตรา  สุคนธปฏิภาค

ครูชำนาญการ

นางสาวมัสนา   มะสาแม

ครูชำนาญการ

นายมนูญ  สกนธวุฒิ

 

นางอารีรัตน์  หนูปล้อง

ครูชำนาญการ

นางกัญจนลักษณ์  ชนามุยา

ครูชำนาญการ

 

นางนูรีย์  สาเมาะ

ครูชำนาญการ

 

นางอิสลามียะห์  คาน

ครูชำนาญการ

 

นางจันทนี  นิแต

ครูชำนาญการ

 

นางสาวภทรวรรษ  จันแสงทอง

ครูชำนาญการ

 

นางพิชญา  เหล่าเจริญสุข

ครูชำนาญการ

 

นางครองทิพย์  อ่อนทอง

ครูชำนาญการ

 

นางซารีม๊ะ  ยามู

ครูชำนาญการ

 

นางสาวอรดี  ฤทธิชัย

ครูชำนาญการ

นางสาวอัยซะห์  วาเตะ

ครูชำนาญการ

 

นางสาวแสงเดือน   หมัดสะเม๊าะ

ครูชำนาญการ

 

นางสาวพัชรี   สุหลง

ครูชำนาญการ

 

นายมูฮัมหมัดนิซา  สาแม

ครู

 

นางสาวยาราณี  เตะ

ครู

 

นางสาวสารีปะห์  มีซา

ครู

 

นางไซนีย์  ดอเลาะ

พนักงานราชการ

 

นายมะกอเซ็ง  สาและ

พนง.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์