โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

สังคมศึกษา

 

   

 

นางอรทิพย์  เจียรนัย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ

 

 

 

 

นางอตินาฏ  ไชยเอียด

ครูชำนาญการพิเศษ

นายนริส  รัตนพรชัย

ครูชำนาญการ

นางต่วนซาร๊ะ  อับดุลบุตร

ครูชำนาญการ

นางอรสินี  ปรีชาหาญ

ครูชำนาญการ

นายศุภกร  ศรีทองสุข

ครุชำนาญการ

นางพิกุล อภัยพงษ์

ครูชำนาญการ

 

นางทัศนียา  สุกกระ

ครูชำนาญการ

นางสาวชาฮีดา  ดาแม

ครู

นายนิอัมรัน  แวสามะ

ครู

 นายเมืองปาย  รู้สรรพกิจ

ครู

นางทิญาณี  ยีหวังกอง

ครูผู้ช่วย

 


นายวันอิสมาอิล  แวสอเฮาะ

พนักงานราชการ

 

นางกัซฟานี  ครู

พนักงานราชการ

 

นางสาววาฟะ  มาซอ

พนักงานราชการ

นายนัฐวุฒิ  เทียมเงิน

พนักงานราชการ

 

นายธนูศักดิ์  ทองธรรมชาติ

พนักงานราชการ

 

นางสาวสุปรีดา  สุวรรณชาตรี

พนักงานราชการ

นางสาวชนัฎา  ทัศนาบูรณ์

ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวเปมิกา  แก้วเพ็ชร

ครูอัตรจ้าง

นางสาวฑริตา  หิรัญเกตุดำรง

ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

นางสาวอลิสา  ปะจู

ครูอัตราจ้าง