โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ศิลปศึกษา

   

นายประทีป  แก้วพิมพ์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

นายเฉลิมชัย  หลงลักษณาวงศ์

ครูชำนาญการ

นายบุญส่ง  โกไสยสิต

ครูชำนาญการ

นายอาแซ  มะยุโซะ

ครูชำนาญการ

นายจีรเดช  บุญศรี

ครูชำนาญการ

นางสาวสมใจ เจริญผล

ครู