โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปี 2561

ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปี 2561

คลิกดูประกาศ

คลิกดูรายชื่อ 

ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปี 2561

ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปี 2561 

คลิกดูประกาศ

คลิกดูรายชื่อ 

ประกาศคะแนนสอบวัดวามรู้สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560

ประกาศคะแนนสอบวัดวามรู้สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่อดูคะแนนสอบ

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่