โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

         รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวตามวันและเวลา ที่กำหนดในประกาศนี้

         ดาวน์โหลดประกาศ ม.๑        คลิ๊กที่นี่  

         ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่าน ม.๑   คลิ๊กที่นี่ 

         ดาวน์โหลดประกาศ ม.๔        คลิ๊กที่นี่ 

         ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่าน ม. ๔  คลิ๊กที่นี่ 

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่