เชิญชวนน้องๆ นักเรียน ชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม สอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562