ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2565