ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม

คลิกดูรายชื่อ ม.1

รายงานตัวและแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ม.1

คลิกดูรายชื่อ ม.4

รายงานตัวและแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ม.4