ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม

คลิกดูรายชื่อ ม.1

รายงานตัวและแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ม.1

คลิกดูรายชื่อ ม.4

รายงานตัวและแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 รอบทั่วไปและห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 รอบทั่วไปและห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลและประเมินผล

                               

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลและประเมินผล

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ-การรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4 (ทั่วไป)/2564

ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัว ม.1 (ทั่วไป)/2564

ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัว ม.4 (ทั่วไป)/2564