ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลและประเมินผล

                               

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลและประเมินผล

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ-การรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4 (ทั่วไป)/2564

ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัว ม.1 (ทั่วไป)/2564

ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัว ม.4 (ทั่วไป)/2564