การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป)

คลิกอ่าน-รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)

คลิกอ่าน-รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป)

คลิกอ่าน-รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)

คลิกอ่าน-รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)